O projekcie


O projekcie

Wymagania:

Opis:

  • aplikacja jest częścią projektu platformy do integracji systemów informatycznych
  • dedykowana jest dla użytkowników systemu iVend Cloud
  • pozwala na monitorowanie operacji, jakie zachodzą podczas integracji danych oraz modyfikację przyjętych parametrów

Przykładowe widoki


screen1
Menu aplikacji
screen2
Dodawanie profilu
screen4
Monitorowanie operacji
screen5
Modyfikacja parametrów integracji
screen6
Przeglądanie integrowanych danych